בשנת 2000 נרשם שיא בתנועת התיירים לישראל ולירושלים. ביקור האפיפיור בארץ שליווה את ראשיתו של האלף הנוצרי השלישי והתקוות לשלום, הביאו עימם שגשוג בענף התיירות ובשירותים הנלווים לו שכמותו לא ידעה ירושלים קודם לכן. בשנה זו התארחו במלונות ירושלים 1,211,600 אורחים – 74% מהם תיירים מחו"ל, ומספר הלינות עמד על 3,435,200 – 85% מהן של תיירים מחו"ל.
אולם בשנת 2001 בעקבות פרוץ האינתיפאדה השנייה בספטמבר 2000, חלה ירידה חדה בהיקף תיירות החוץ לעיר. תיירות הפנים לעומת זאת לא נפגעה.

החל משנת 2003 ניכרת מגמת התאוששות בתיירות החוץ וחלה עלייה הדרגתית במספר התיירים הפוקדים את העיר. שנת 2007 הייתה שנת שיא בתנועת התיירים לירושלים ומספר התיירים שהתארחו בעיר היה גדול אף יותר מבשנת 2000. בשנה זו התארחו במלונות ירושלים 1,225,800 אורחים (71% מהם תיירים מחו"ל). מספר האורחים בשנה זו היה למעלה מכפול ממספר האורחים בשנת 2002 שעמד על 556,000 בלבד.

תיירים מחו"ל נוהגים להתארח זמן ממושך יותר בעיר מתיירים ישראלים. בשנת 2007 היה ממוצע הלינות לתייר מחו"ל 3.3 לילות לעומת 1.8 לילות לתייר ישראלי. החודשים בהם התארח המספר הרב ביותר של תיירים מחו"ל היו אוקטובר, אוגוסט ונובמבר. החודשים שהועדפו על ידי הישראלים לעומת זאת היו אוגוסט, מאי ויולי.

שנת 2008 מסתמנת כשנת שיא נוספת בתיירות לעיר. בתשעת החודשים הראשונים של השנה התארחו במלונות העיר למעלה ממיליון תיירים, לעומת כ-900,000 אורחים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2007. יש לקוות כי השפעת המשבר הכלכלי העולמי על ענף זה תהיה מתונה ככל האפשר.

אורחים במלונות בירושלים (באלפים)

מקורות:
* רבעון סטטיסטי לתיירות ולשירותי הארחה 2008/4, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד התיירות.
* נתוני מכון ירושלים לחקר ישראל.