בטור קודם נבחנו כמה סוגיות העוסקות בתרבות הפנאי של תושבי ירושלים. השבוע נמשיך לבחון את תרבות הפנאי של הירושלמים ונתבונן בהיבט אחר – מידת ההשתתפות בחוגים. הכוונה היא לשלל המסגרות בהן מועברים שיעורים וסדנאות, מתקיימות פעילויות ספורט וכושר גופני ומתקיימים קורסים שונים (לא כולל קורסים להכשרה מקצועית, השתלמות או לימודים אקדמיים). 
 
במסגרת הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2011 נשאלו בני 20 ומעלה האם בשנים-עשר החודשים האחרונים הם השתתפו בחוגים או בקורסים. מהנתונים עולה ש-23% מתושבי ירושלים השתתפו בחוגים בשנה שלפני עריכת הסקר, שיעור הדומה לממוצע בישראל (24%), גבוה מהשיעור באשדוד (21%), אך נמוך מהשיעור בראשון לציון (25), בחיפה (27%) ובתל אביב (37%). מהסקר עולה חלוקה מגדרית מעניינת בקרב תושבי ישראל: נשים השתתפו בחוגים בשיעור הגבוה ב -40% משל גברים. שיעור ההשתתפות בחוגים בקרב נשים עמד על 28% לעומת 20% בלבד אצל גברים. 
 
ככלל, החוגים המועדפים על ידי האוכלוסייה הם חוגי ספורט כדוגמת התעמלות, אימון בחדר כושר או משחקי ספורט למיניהם. שיעור המשתתפים בחוגי ספורט (מאלו שענו שהשתתפו בחוגים) בירושלים עמד על 56% והיה נמוך מהממוצע בישראל (62%), מהשיעור בתל אביב (63%), ומהשיעור בחיפה (81%). כצפוי, שיעור תושבי ירושלים שהשתתפו בשיעורי יהדות, תורה או דת היה הגבוה מבין תושבי הערים הגדולות ועמד על 37%. זאת בהשוואה ל-21% בישראל, ו-12% בתל אביב ובחיפה. חוגים נפוצים נוספים בקרב האוכלוסייה הם חוגי אמנות כגון מלאכת יד, כתיבה יוצרת, ציור, צילום וכד'. 13% מהירושלמים שדיווחו כי הם משתתפים בחוגים בחרו באחד מהחוגים הללו, שיעור זהה לזה שבחיפה ונמוך ביחס לתושבי ישראל (14%) ולתושבי תל אביב (16%). 
 
 
 
 
 
מקור: עיבוד לנתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
 
שיעור ההשתתפות בחוגים (מאלו שענו שהשתתפו בחוגים) בקרב תושבי ירושלים בשנת 2011: 
 
ספורט 56%, שיעורי תורה, יהדות ודת 37%, חוגי אמנות 13%, לימודי שפות 7%, שיעורי רוחניות 5%, משחקי חשיבה או קלפים 4%, מוסיקה 4%, תרבות (קלנוע ספרות וכד') 4%, מיומנויות מחשב 4%,