יאיר אסף-שפירא
אפריל 2007

משקי הבית בשלוש הערים הגדולות מתאפיינים בשיעור נמוך של בעלות על חלק מהמוצרים "בני-הקיימא" – מוצרי הצריכה הלא-מתכלים – ביחס לממוצע בישראל (כל הנתונים מתייחסים לשנת 2005). אחד ממוצרים אלו הוא רכב – לרשותם של רק 50% ממשקי הבית בירושלים ובתל-אביב, ו-53% ממשקי הבית בחיפה עומדת מכונית, לעומת 58% בישראל כולה. גם שיעור משקי הבית שברשותם שני רכבים או יותר נמוך בירושלים (10%) ובתל-אביב (13%) מבישראל (15%). מוצרים נוספים שבשיעור הבעלות עליהם נופלות הערים הגדולות מהממוצע הארצי הם: מיקרוגל, מדיח כלים, מכונת כביסה, מערכת DVD, וטלפון סלולארי.

משקי הבית בירושלים מתאפיינים בשיעור בעלות נמוך במיוחד על חלק גדול מהמוצרים. כנראה שמזג האוויר הקריר הוא שמוביל לשיעור נמוך של משקי בית שבבעלותם מזגן – 28% בלבד (ב-40% פחות מהשיעור בישראל). שיעור המנויים לכבלים או ללווין עומד על 40% (ב-29% פחות מבישראל), ובעלי הטלוויזיה הם רק 77% ממשקי הבית (ב-15% נמוך מבישראל). שיעור משקי הבית בעלי מחשב הוא 59% (ב-3% נמוך מבישראל), ובעלי חיבור לאינטרנט הם 34% – ב-15% נמוך מבישראל.

בבעלות על רוב המוצרים חלה בירושלים עלייה לעומת שנת 2000. המוצרים שבהם הייתה מגמת ירידה הם: מכונית (ירידה של 2%), טלפון (ירידה של 8%), ומנוי לכבלים או לווין (ירידה של 8%). בשלושה מהמוצרים שנסקרו היה שינוי במגמה, ובעוד שבשנת 2000 בירושלים היה שיעור הבעלות גבוה מבישראל, הרי שכיום גבוה השיעור בישראל מבירושלים. מוצרים אלו הם מיקרוגל, מחשב וחיבור לאינטרנט. רק במוצר אחד חלה עלייה (של 3%) בירושלים, לעומת ירידה (של כאחוז) בישראל – טלוויזיה.

שיעור משקי הבית שברשותם מכונית, 2005


מקור הנתונים: סקר הוצאות משק הבית 2005 – סיכומים כלליים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פברואר 2007