כל ישראל נהגים זה לזה
שירי בורנשטיין
אוגוסט 2007

בכל שנה גדל מספר האנשים המורשים לנהוג בישראל. במהלך שנת 2006 קיבלו 82,000 נהגים חדשים רישיון נהיגה, ומספרם הכולל של מורשי נהיגה על רכב מנועי עמד על 3,198,420 נהגים (גידול של 2.6% בהשוואה ל-2005). מקרב אוכלוסיית בני ה-18 ומעלה במדינת ישראל ל-67% יש רישיון לנהוג, ו- 41% מקרב בעלי הרישיון הן נשים.

ניתן לראות התפלגות מעניינת בשיעור מורשי הנהיגה בערים המרכזיות של ישראל: מספרם של מורשי הנהיגה הירושלמים עמד על 237,264 נהגים, שהוא פחות משני שליש מכלל בני ה-18+ בעיר (60%), והוא נמוך יחסית לערים האחרות – בתל אביב-יפו ובחיפה שיעור המורשים לנהוג עמד על 80% מכלל האוכלוסייה המתגוררת בעיר (231,728 נהגים בתל אביב-יפו ו-131,030 בחיפה), ואילו בבאר שבע עמד מספר מורשי הנהיגה על 81,353 נהגים שהם 73% מקרב בני ה-18+ בעיר.

מבין ארבע ערים מרכזיות אלו, מספר מורשי הנהיגה על אופנועים וקטנועים הגבוה ביותר היה בתל אביב-יפו, שם עמד מספרם על 24% מכלל בעלי הרישיון בעיר. בירושלים, לעומת זאת, היווה חלקם של רוכבי האופנועים והקטנועים רק 11% מכלל מורשי הנהיגה בעיר, ובחיפה ובבאר שבע עמד חלקם על 12% בממוצע. תמונה הפוכה נמצא בקרב בעלי רישיון הנהיגה על אוטובוס – בירושלים ובבאר שבע היה חלקם של נהגי האוטובוס 3% מכלל מורשי הנהיגה, לעומת אחוז אחד בלבד מקרב תושבי תל אביב, ו-1% בחיפה. מגמות דומות ניתן למצוא בקרב מורשי הנהיגה על מונית – בירושלים ובבאר שבע עמד חלקם של נהגי המוניות על 5% מקרב מורשי הנהיגה בעיר, ואילו בתל אביב-יפו רק 2% ובחיפה – 3%.

נהגי רכב פרטי, אוטובוס, מונית, משאית או אופנוע – סעו בזהירות ודרך צלחה!

מורשי נהיגה מקרב בני 18+ בערים נבחרות, 2006

מקורות: מצבת הנהגים בישראל, אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה