בשנים 2009-16 חלה מדי שנה עלייה במספר הדירות שהוחל בבנייתן בישראל (התחלות בנייה), עד שבשנת 2016 היה מספר התחלות הבנייה בישראל 55,900. בשנת 2017 ירד המספר ל-52,900, ונתוני 2018, שפורסמו לא מכבר, מראים שבשנה זו חלה ירידה נוספת, ל-47,400.

בעיר ירושלים המגמה הייתה הפוכה. לאחר מספר שנים של ירידה במספר התחלות הבנייה בעיר, דווקא השנים 2017-18 הראו עלייה, ובשנת 2018 היו בעיר התחלות בנייה בהיקף של 2,880 יחידות דיור, שהיוו 6.1% מכלל התחלות הבנייה בישראל. מבין הערים הגדולות, הייתה ירושלים בעיר בה היה מספר התחלות הבנייה הגדול ביותר בשנת 2018, לאחר שבשנת 2017 הייתה זו תל אביב.

האם נראה נהירה של צעירים אל ירושלים? לא בטוח. היקף התחלות הבנייה בירושלים בשנת 2018, אמנם הראה עלייה, אך למרות זאת עבר רק במעט את הממוצע של חמש השנים שקדמו לו, שעומד על 2,950 יחידות דיור.
מלבד זאת, בבחינת התחלות הבנייה לפי אזורים ומחוזות בישראל נראה כי ב-2018 אזור ירושלים הכיל 7.3% מהתחלות הבנייה בישראל, כאשר בנוסף, גם חלק מ-4.4% של התחלות הבנייה באזור יו"ש נמצא בסביבות העיר, וביחד 5,530 התחלות בנייה. היקף זה נמוך ביחס למחוזות המרכז ותל אביב, שהכילו ביחד 46% מהתחלות הבנייה בישראל, או 21,850 דירות. מגוון האפשרויות והיקפן עדיין גבוה בהרבה באזור המרכז מאשר ביתר אזורי הארץ, ובכללם ירושלים.