בהמשך לסדרת הטורים בנושא החייאת מרכז העיר, אני רוצה להרחיב מעט את נקודת המבט ולתאר מה קורה בעולם. ירידת מעמדו של מרכז העיר היא לא בעיה פרטנית של ירושלים אלא של ערים רבות אחרות בעולם. מרכזי ערים היוו באופן מסורתי את המוקד לפעילויות המסחר, העסקים, התרבות והפנאי, אך בעשורים האחרונים התרחש שינוי עמוק כשפונקציות רבות נטשו אט אט את מרכז העיר לטובת הפרברים ושולי הערים. הסיבות למגמה כלל עולמית זו כוללות את הגודש הרב במרכזי הערים, מחירי השכירות הגבוהים, והמחסור במקומות חניה, כשמנגד עומדת השקעה רבה בבנייה והרחבה של כבישים, שהופכת את הנגישות לפרברים קלה ומפתה. התפתח תהליך של "פירבור" של מגורים מסחר, תעשייה ומשרדים, ורוקן את מרכזי הערים מתוכנם.
בירושלים, התרחש תהליך דומה של נטישת אוכלוסייה, משרדים, עסקים ומסחר, תוך ירידה ברמה ובאיכות העסקים הקיימים. מוסדות ממשלתיים וציבוריים עברו ממרכז העיר אל קריית הממשלה וקריית שאול, מקומות תרבות רבים במרכז העיר נסגרו, והתפתחו מוקדי תרבות אלטרנטיביים בדרום העיר (הסינמטק, תיאטרון ירושלים, מתחם הרכבת, וקריית המוזיאונים), האקדמיה לאומנות בצלאל עברה ממרכז העיר להר הצופים, וזה לא נגמר כאן. מכה קשה במיוחד הייתה התפתחות המרכזים המסחריים בתלפיות ובגבעת שאול, ופתיחת קניון ירושלים באזור מלחה ב- 1993 אשר כמעט ורוקנו את המסחר במרכז. על כל אלו נוספו הפיגועים הקשים בתקופת האינתיפאדה השנייה, אשר פגעו במרקם החיים העדין ממילא במרכז העיר.
בהמשך אתאר ביתר פירוט את המתרחש בערים גדולות באירופה.