במהלך השנים האחרונות נעשים מאמצים רבים לפתח את התיירות בירושלים במטרה להפוך את העיר למוקד תיירות מרכזי בארץ ובעולם. מאמצים אלו כוללים הגדלת מקומות האכסון בעיר ובסביבותיה על ידי בניית בתי מלון חדשים והרחבה של בתי מלון קיימים, הגדלת מכסת אירועי התרבות והפסטיבלים, קידום העיר כמרכז לכנסים בינלאומיים, ופיתוח מרכז העיר. בהקשר זה מעניין לבחון את מידת השינוי בהיקף תנועת התיירים לירושלים בעשור האחרון באמצעות בחינת כמות הלינות השנתית במלונות תיירות. 
 
נהוג לבצע הבחנה בין תיירים מחו"ל לבין ישראלים משום שהתנהגותם שונה. בשנים 2000-2002 חלה ירידה משמעותית בכמות התיירים מחו"ל, אותה ניתן להסביר במצב הביטחוני הקשה ששרר באותן שנים. משנת 2002 חלה עלייה הדרגתית ויציבה עד שנת 2008 שנחשבת לשנת שיא בתיירות לירושלים ובה מספר לינות התיירים מחו"ל עמד על 3.5 מליון. בשנת 2009 הייתה ירידה של 27% במספר הלינות ביחס לשנת 2008 שאותה ניתן לייחס למשבר הכלכלי שפקד את העולם באותה שנה. בשנת 2010 חלה התאוששות בתיירות ומספר הלינות עלה ב-29% ביחס לשנת 2009. בשנת 2011 חלה ירידה של 5% לעומת השנה הקודמת. 
 
כאמור, התנהגות הישראלים שונה מהתנהגות התיירים. בשנים 2000-2006 הייתה עלייה של 63% במספר לינות הישראלים במלונות תיירות. נראה כי המצב הביטחוני באותן שנים לא הרתיע את התייר הישראלי מלבוא וללון במלונות ירושלים בניגוד לתייר מחו"ל. בשנים 2006-2008 הייתה ירידה של 40% במספר הישראלים שלנו במלונות תיירות בירושלים, ומשנת 2008 ועד היום ניכרת שוב מגמת עלייה וישראלים רבים חוזרים ללון במלונות התיירות בעיר. 
 
ומה קורה בשנת 2012? על פי נתונים שהתפרסמו לאחרונה, במחצית הראשונה של שנת 2012 מספר לינות התיירים מחו"ל דומה למחצית הראשונה של שנת 2011 ועומד על 1.62 מיליון. באותה תקופה, מספר לינות הישראלים גדל ב- 18% ועמד על כ-300 אלף. בכך נמשכת גם השנה מגמת הגידול בלינות הישראלים שהתחילה ב-2008. 
 
 
 
 
מקור: עיבוד לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה