מיכל קורח
דצמבר 2007

בחודשים יולי-אוגוסט הופעל מערך תחבורתי חדש בירושלים (שיתוף פעולה בין משרד התחבורה, עיריית ירושלים תוכנית אב לתחבורה ירושלים וחברת אגד) בשם קווי לילה. מטרת שירות זה היא להסיע בני נוער וצעירים אל מרכזי הבילוי במרכז העיר וחזרה הביתה בשעות הלילה, אפשרות שלא היתה קיימת עד כה. השירות פעל בימי חול ובמוצ"ש בשעות 01:00-22:00 אל מרכז העיר, ובשעות 03:00-00:00 ממרכז העיר, וכלל 6 קווים: 3 קווים עירוניים (לשכונות צפון העיר – הגבעה הצרפתית, פסגת זאב ונווה יעקב, לשכונות מערב העיר – קריית יובל, קריית מנחם וגבעת משואה ולשכונות דרום העיר – גוננים, פת וגילה, ו-3 קווים פרבריים (למבשרת ציון, מעלה אדומים וגבעת זאב).
הגופים המפעילים את השירות ערכו סקר נוסעים מקיף בקרב המשתמשים בשירות זה, בין היתר על מנת לאמוד את הביקוש לשירות ואת התפלגותו על פני שעות הלילה השונות.

נתוני הסקר מצביעים על כך שמספר הנוסעים בחודשים יולי-אוגוסט בקווים ממרכז העיר, בחזרה אל שכונות המגורים, גבוה פי 2 ממספר הנוסעים אל מרכז העיר – 4,700 ו-2,200, בהתאמה. בקרב הנוסעים אל מרכז העיר, מספר הנוסעים הגבוה ביותר נמדד בשעות 23:00-22:00, ובקרב הנוסעים ממרכז העיר בשעות 03:00-02:00.
בחודשים אלו הביקוש הגדול ביותר לנסיעות היה במוצ"ש (2,900 נוסעים), ולאחר מכן ביום ה' (2,480 נוסעים) ובימים א'-ד' (1,560 נוסעים). מספר הנוסעים הממוצע לנסיעה היה 35 במוצאי שבת, 30 ביום חמישי ו-19 בימים א'-ד'.
מספר הנוסעים הגבוה ביותר לפי יעד נמדד בקווים: לנווה יעקב וממנה (דרך פסגת זאב), למעלה אדומים וממנה ולגבעת זאב וממנה (דרך רמות).


מקור: סקר נוסעים באוטובוסים בקווי הלילה מטרופולין ירושלים, יולי-אוגוסט 2007, תוכנית אב לתחבורה ירושלים

לכל טורי "העיר במספרים" באתר מכון ירושלים