מקובל לומר שהנוער של היום הוא לא מה שהיה פעם. שהדור הנוכחי, שהתחנך על ברכי האינטרנט והטלפונים החכמים, דבוק למסך, מסתגר בחדרו, ומתקשר בשפת הציורים.
 
תנועות הנוער נתפסות בעיני רבים כמייצגות של עולם נכחד: פעילות חוץ-ביתית, חינוך לשיתוף פעולה, חברות, אהבת הארץ, יוזמה ודאגה לאחר. בשנת 2006, השנה האחרונה בה נערך אומדן ארצי, עמד מספר חניכי תנועות הנוער בישראל על 176 אלף. על פי רשימת התנועות המוכרות של משרד החינוך, ב-2014 פעלו בישראל כ-13 תנועות נוער.
 
בירושלים, פעלו בשנת 2015 כ-11 תנועות נוער במגזר היהודי. התנועות משקפות את המגוון החברתי של אוכלוסיית העיר: 4 בעלות אופי חילוני (הצופים, הנוער העובד והלומד, השומר הצעיר והמחנות העולים), שתיים דתיות-לאומיות (בני עקיבא ואריאל), אחת של התנועה המסורתית (נוע"ם) ו-4 בעלות אופי חרדי (בנות בתיה, פרחי הדגל, היכלי עונג ועזרא).
 
תנועות הנוער נתמכות על ידי משרד החינוך והעירייה, כאשר גודל התנועה משמש כאחד המדדים לקביעת גובה התמיכה. קיים קושי לאמוד את מספר החניכים בשל טיבה המשתנה והבלתי קבוע של ההשתתפות בפעילות. לפיכך, הנתונים מבוססים על דיווחי התנועות לאגף חברה בעיריית ירושלים.
 
תנועת 'בנות בתיה' חריגה בגודלה, ובשנת 2015 מונה 17,410 חניכות. הסיבה לכך היא אופיו הכוללני של החינוך החרדי, ובו התנועה משמשת מסגרת חינוכית משלימה לחינוך בבתי הספר של רשת 'בית יעקב'. התנועה השנייה בגודלה גם היא בעלת אופי חרדי, 'פרחי הדגל' עם 4,578 חניכים. התנועה פונה לבנים בגילאי 9-13. נוסף למשתתפים בתנועת 'עזרא' (2,042) ו'היכלי עונג' (890) מספרם הכולל של החניכים במגזר החרדי הוא הגבוה ביותר בעיר ועומד על 24,920 חניכים.
 
'בני עקיבא' היא התנועה השלישית בגודלה במספר החניכים בירושלים, והגדולה ביותר במגזר הדתי-לאומי. מספר החניכים בתנועה בשנת 2015 עומד על 3,881 חניכים. נוסף לחניכים ב'אריאל' (1,493), מספר החניכים בתנועות דתיות-לאומיות עומד על 5,374.
 
מבין התנועות בעלות אופי חילוני, 'הנוער העובד והלומד' היא התנועה הגדולה ביותר, בין היתר, תודות לפעילותה הנרחבת בשכונות מזרח העיר במגזר הערבי. ב- 2015, השתתפו בפעילותהּ 3,495 חניכים. 'הצופים', שהיא התנועה הגדולה ביותר במספר החניכים בפריסה ארצית, שנייה ל'נוער העובד' בירושלים עם 2,484 חניכים. נוסף לחניכים בתנועות השומר הצעיר (2,240), והמחנות העולים (282) מספר החניכים בתנועות חילוניות עמד על 8,501.
נוע"ם, הפועלת ברוח התנועה המסורתית מונה כיום כ- 233 חניכים, ומהווה את הזרם התנועתי הקטן ביותר במגזר היהודי בעיר.
 
 
 
מקורות
-לואיס גולדברג, מנהל המחלקה למחקר ולפיתוח, מנהל תרבות ופנאי, עיריית ירושלים
-רשימת תנועות נוער מוכרות ומתוקצבות ע"י משרד החינוך בשנת 2014, אתר משרד החינוך.
-שלג מי-עמי, נ. (2010) תנועות הנוער בישראל. מרכז המידע והמחקר של הכנסת.
-אתרי האינטרנט של תנועות הנוער: 'הצופים', 'השומר הצעיר', 'המחנות העולים', 'הנוער העובד והלומד', 'בני עקיבא', 'אריאל' ו- 'עזרא'