מכון ירושלים לחקר ישראל מפרסם טור דו שבועי חדש בעיתון המקומי של Jerusalem Post בשם In Jerusalem
הטור יעסוק בנתונים ועובדות סטטיסטיות מעניינות הקשורות לאספקטים שונים של החיים בירושלים.
לחצו רשימת הטורים (באנגלית) באתר המכון

The Jerusalem Institute for Israel Studies has begun publishing a new biweekly column in the local newspaper of the "Jerusalem Post" called "In Jerusalem". The column presents interesting statistical facts regarding different aspects of life in Jerusalem
Click for the columns in the JIIS site