סגור

מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר 2023 שורר במדינה ובמזרח ירושלים מצב חירום מתמשך. קבוצות האוכלוסייה השונות המתגוררות בירושלים מקיימות ביניהן מערכת זיקות עדינה, אשר אירועים ביטחוניים, חברתיים וכלכליים משפיעים על יציבותה. עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", החל מכון ירושלים למחקרי מדיניות לבחון את האופן שבו מצב החירום משפיע על ירושלים ועל תושביה ולעקוב אחר המגמות שעלו מן השטח.

תאריך פרסום: 03 בדצמבר 2023
מחברים: מיכל קורח, שירה נחמני

רקע

בדומה לישראל כולה, גם בירושלים אחת התגובות הבולטות לאירועי המלחמה הייתה התגייסות אזרחית יוצאת דופן בהיקפה. תוך ימים ספורים צמחו והתארגנו מאות יוזמות סיוע לעורף ולחזית. חלקן פעלו בתחומים ממוקדים (הסעות, מזון, דיור, סיוע רפואי ועוד) וחלקן ביקשו לתת מענה מלא ומקיף לאוכלוסיית היעד.

מסמך זה, שנכתב בתמיכת קרן קונרד אדנאואר בישראל, מבקש לסקור כמה מן היוזמות המרכזיות שהוקמו בירושלים בימי המלחמה. בשל היקפה העצום של העשייה הירושלמית, המסמך יתמקד רק בחמש יוזמות מרכזיות, אך חשוב להדגיש כי לצידן פעלו עוד יוזמות רבות וחשובות. ביניהן ניתן למנות יוזמות של תנועות הנוער הירושלמיות (כגון, הצופים ובני עקיבא), יוזמות שכונתיות רבות (למשל, גבעת משואה ונווה יעקב), יוזמות של קהילות דתיות (למשל, קהילת קול הנשמה), יוזמות של אנשים פרטיים (חמ"ל תותים, חמ"ל גילה), יוזמות של מוסדות וארגונים ירושלמיים (המרכז לסיוע הוליסטי ע"ש יורי שטרן, סח"י ירושלים), ועוד אינספור יוזמות נוספות, קטנות כגדולות.

מסמך זה יסקור חמש יוזמות אשר פעילותן הייתה בולטת מבחינת היקף הסיוע, גיוון האוכלוסייה הפעילה ביוזמה, השפעת היוזמה על היחסים בין קבוצות האוכלוסייה השונו, או השפעתה על הקשר שבין החברה האזרחית למגזר הציבורי בעיר. המידע המופיע במסמך מבוסס על ראיונות שנערכו עם מנהלים או פעילים מרכזיים ביוזמה, וכן על נתונים רשמיים שהעבירו היוזמות השונות. חלק מהראיונות התקיימו פנים אל פנים וחלקם התקיימו באמצעות שיחות טלפון.

למסמך המלא

לסיכום המסמך באנגלית (English)

קרדיט תמונה: החמ"ל האזרחי הירושלמי