הישארו מעודכנים

  סגור

  ינואר 2022

  מדדי איכות חיים בירושלים

  חישוב המדדים הקיימים עבור אוכלוסיות בירושלים

  נטע חדד ויאיר אסף-שפירא, מכון ירושלים למחקרי מדיניות 

  סוגיית איכות החיים היא נושא חשוב שראוי לבחון גם ברמה העירונית. מדי שנה מפרסמת הלמ"ס את מדדי איכות החיים, הקיימות והחוסן הלאומי – פרסום הכולל, בין היתר, נתונים בחלוקה לערים הגדולות בישראל. לרוב עיר היא יחידה הומוגנית יותר מהמדינה כולה, אך במקרה של ירושלים הממוצע העירוני במדדי איכות החיים, כמו בתחומים אחרים, מסתיר הפרשים גדולים מאוד בין האוכלוסיות בתוך העיר. מטרת ניתוח זה היא לחשוף את ההבדלים הללו, ולבחון את המדדים ממערכת מדדי איכות החיים, הקיימות והחוסן הלאומי בחלוקה לאוכלוסיות השונות בעיר.

  בחינה של מדדי איכות החיים עבור קבוצות האוכלוסייה השונות בירושלים משקפת את מצבן בצורה טובה יותר מהממוצע העירוני וכן יכולה לסייע לגיבוש מדיניות אשר תתאים לצרכים של הקבוצות השונות. עבודה זו נערכה בשיתוף עיריית ירושלים במסגרת פרויקט העוסק בבחינת איכות החיים של שלוש קבוצות האוכלוסייה העיקריות בירושלים ובגיבוש מערכת מדדים לאיכות חיים המותאמת לירושלים ולערים גדולות בכלל ותסייע בניטור ובשיפור איכות החיים בעיר. בשלב הבא של העבודה תגובש מערכת המדדים המותאמת לירושלים.

  • מהבדיקה ניתן לראות כי הממוצע לירושלים כולל קצוות שונים מאוד זה מזה, והוא אינו משקף בצורה טובה את מציאות חייהם של תושבי העיר מקבוצות האוכלוסייה השונות.

  • בחרנו לא ליצור מדד כללי לאיכות החיים. איכות חיים מורכבת ממימדים שונים אשר הבעתם במספר אחד מטשטשת גם היא את המורכבות. בנוסף, בין הקבוצות קיימים הבדלים בתפישת איכות החיים ובחשיבות שהן מייחסות למרכיביה.

  • מטרת העבודה היא לעזור לעירייה לכוון פעולות לשיפור איכות החיים של הקבוצות השונות, ולמטרה זו ממוצעים כלל-עירוניים, או מדדים משוקללים – אינם מספקים. בדוח זה אנו מפרקים את הממוצע למרכיביו, ככל שניתן.

   

  לקריאת הדו"ח המלא