סגור
26 ספטמבר

כו אלול תשע"ט | 2019 | 17:00

פגישת צוות החשיבה על מזרח ירושלים – עירייה בערבית: על פעילות דיגיטלית עירונית בערבית

  • למוזמנים בלבד
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  • למוזמנים בלבד
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
פגישת צוות החשיבה על מזרח ירושלים – עירייה בערבית: על פעילות דיגיטלית עירונית בערבית

במפגש הצוות ידבר בן אברהמי, מן הלשכה של יועץ ראש העיר לענייני מזרח ירושלים.

בן ידבר על עבודתו כמנהל אתר האינטרנט ודף הפייסבוק בערבית של ראש העיר, ועל מחקרו על הגופים הזרים והבין-לאומיים הפועלים בירושלים, שנעשה במסגרת המכון.