סגור

תקציר

שנת פרסום: 2009

עורכים:

ישראל (לוליק) קמחי

ה״אגן החזותי של העיר העתיקה״ מצוי בחלקו העליון של אגן נחל קדרון (ואדי נאר). האגן החזותי מוגדר כמרחב שבו העיר העתיקה נצפית מן הרכסים סביבהּ וצופה אליהם מחומותיה. אגן נחל קִדרון נחלק לשניים, החלק העליון משתרע מנחל אגוז מצפון לעיר העתיקה עד לגבול המוניציפאלי הדרום-מזרחי של ירושלים, החלק התחתון משתרע מחוץ לתחומי ירושלים והוא חוצה את מדבר -יהודה עד לבסיסו הארוזיבי בים המלח. מטרתו של מסמך זה הוא לבחון את מצבו של החלק העליון של האגן, ללמוד את תכונותיו ומאפייניו ההיסטוריים, הפיזיים, החברתיים והכלכליים ולהמליץ על מדיניות מאוזנת ובת-קיימא לפיתוחו ולשימורו בעתיד. מטרה נוספת היא ליצור בסיס-מידע רחב שישמש את רשויות התכנון בעיר להכנת תכניות מפורטות יותר לאזור זה על ידי הצעת עקרונות-פיתוח שיסייעו למצות את תכונותיו של האזור ולבססו מבחינה כלכלית.