סגור

תקציר

שנת פרסום: 1993

מחברים:

איל זמיר, איל בנבנישתי

הסכסוך הישראלי-ערבי מעורר שאלות מדיניות, ערכיות ומשפטיות רבות. מחקר זה דן במעמדם וגורלם של נכסים שקודם למלחמת העצמאות היו בבעלות אנשים שהפכו לאזרחי ישראל ותושביה, ואשר נותרו בשטחי ארץ-ישראל שהיו נתונים בעבר לשליטת ירדן ומצרים (כמו הרובע היהודי בחברון, אדמות גוש עציון מדרום לירושלים ואדמות כפר דרום ברצועת עזה).

המחקר מבוסס על מקורות משפט רבים: המשפט הבינלאומי, חקיקה אנגלית ומנדטורית, דין ירדני ותחיקת-בטחון מצרית, חקיקה ישראלית, ועוד. כמו כן יש התייחסות לתחומי משפט שונים, כמו דיני מלחמה ותפיסה לוחמתית, דיני מקרקעין ומשפט מינהלי.

סיכום

התיזה המרכזית של חיבור זה היא שביהודה ושומרון לא ניתן כלל לשחרר את נכסי הישראלים כל עוד לא הושג הסדר מדיני לגבי גורל השטח, וכי זהו המצב גם ברצועת עזה. תיזה זו מבוססת על הכרה בזיקה שבין גורל נכסי היהודים בשטחים לגורל נכסי הנפקדים הפלשתינאים בשטחים, והיא זכתה לחיזוק ניכר עם החתימה על הצהרת העקרונות הישראלית-פלשתינאית. התיזה אינה כורכת עימה בהכרח נקיטת עמדה לגבי הסדר הקבע הרצוי של השטחים, אולם היא בהחלט מניחה שתשלום כספי לבעלי הרכוש משני הצדדים היא פתרון אפשרי.