האגן ההיסטורי של ירושלים – תמונת מצב וחלופות להסדר

פרסום מס' 106

2006 | מחברים: צוות חשיבה

מעורבות בינלאומית באגן הקדוש בירושלים: חלופות אפשריות

סדרת דפי רקע לקובעי מדיניות מס' 14

2003 | מחברים: משה הירש, קובי מיכאל