אדמות היהודים ביו"ש, בחבל עזה ובמזרח ירושלים

פרסום מס' 52

1993 | מחברים: איל זמיר, איל בנבנישתי