אחרי שמזבח מוריד דמעות: התמודדות אישית וחברתית עם גירושין בחברה החרדית

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 1, תשע"ד 2014/2013 (ספטמבר 2014): 126-100

2014 | מחברים: ענת בארט, עדיטל בן ארי

החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים

פרסום מס' 41

1991 | מחברים: מנחם פרידמן

התפתחותם של מחקרי מדיניות אודות החרדים בישראל

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 2, תשע"ה 2015/2014 (אוקטובר 2014): 23-1

2014 | מחברים: מלאכי קרנצלר