ירושלים במשא ומתן לשלום: עמדות ערביות

פרסום מס' 65

1995 | מחברים: מנחם קליין