העיר העתיקה - סיכום בעקבות דיוני צוות חשיבה

דפי רקע לקובעי מדיניות מס׳ 12

2002 | מחברים: רות לפידות, ד"ר אמנון רמון

מעורבות בינלאומית באגן הקדוש בירושלים: חלופות אפשריות

סדרת דפי רקע לקובעי מדיניות מס' 14

2003 | מחברים: משה הירש, קובי מיכאל