הקניין הפרטי בהסדר השלום הישראלי-פלסטיני

פרסום מס' 77

1998 | מחברים: איל בנבנישתי, איל זמיר