איכות הסביבה העירונית

פרסום מס' 12 - המרכז למדיניות סביבתית

2005 | מחברים: ישראל (לוליק) קמחי

מהו אורח חיים מעודד קיימות?

פרויקט קיימות עירונית- סיכום שלב א'

2014 | מחברים: תמי גבריאלי, גלית רז דרור, יואב אגוזי

מדדי איכות חיים בירושלים – בחינה סובייקטיבית

תכנית היובל: איכות חיים | פרסום מס' 509

2019 | מחברים: מיכל קורח, תמי גבריאלי