סגור

תקציר

שנת פרסום: 2003

מחברים:

יוסף שלהב, מוטי קפלן

במחקר זה ישנו היבט עיוני והיבט אמפירי. בחלקו העיוני המחקר מתחקה אחר יחסה של הקהילה החרדית אל הסביבה ובעיותיה, בניסיון ללמוד על מקורות היחס הזה. בחלקו האמפירי המחקר בודק תכונות סביבתיות באזורים חרדיים שונים, בעיקר בירושלים: טיפוח סביבתי, ניקיון, שטחים פתוחים ושטחים ירוקים וכדומה.