איכות הסביבה העירונית

פרסום מס' 12 - המרכז למדיניות סביבתית

2005 | מחברים: ישראל (לוליק) קמחי

קיימות עירונית - איך אפשר?

2016 | מחברים: אראלה גנן, גלית רז דרור, ולרי ברכיה, ענבר גורדון, תמי גבריאלי

קיימות רשוּתית מנוהלת - לקראת פיתוח מערכת מדדים להערכת קיימות ברשויות המקומיות

פרסום מס' 35 - המרכז למדיניות סביבתית

2010 | מחברים: נחום בן אליא