ההשכלה הגבוהה בירושלים: תמונת מצב לקראת סיום תוכנית היובל

פרסום מס' 567

2021 | מחברים: עומר יניב, יאיר אסף-שפירא...

ביוני 2016 התקבלה בממשלה החלטה 1483, שעניינה גיבוש תוכנית היובל (2016 – 2021) לפיתוחה הכלכלי של ירושלים. מטרת התכנית לחזק את כלכלתה של ירושלים בארבעה תחומים: אקדמיה והשכלה, תיירות, תעש...

השכלה גבוהה בירושלים - תמונת מצב: אינדיקטורים

פורסם במסגרת תוכנית מרום: ליווי, פיתוח ידע, מעקב, הערכה ומחקר

2014 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, יאיר אסף-שפירא, איתן בלואר, ענבל דו...

מיזם 'עיר.אקדמיה' שם לו למטרה לקדם את מערכת ההשכלה הגבוהה בירושלים. קו המדיניות העיקרי הוא הגדלת כוח המשיכה של מוסדות להשכלה גבוהה בירושלים בד ובד עם יצירת חוויה לימודית-סטודנטיאלית במהלך שנ...