השכלה גבוהה בירושלים - תמונת מצב: אינדיקטורים

פורסם במסגרת תוכנית מרום: ליווי, פיתוח ידע, מעקב, הערכה ומחקר

2014 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, יאיר אסף-שפירא, איתן בלואר, ענבל דו...

מיזם 'עיר.אקדמיה' שם לו למטרה לקדם את מערכת ההשכלה הגבוהה בירושלים. קו המדיניות העיקרי הוא הגדלת כוח המשיכה של מוסדות להשכלה גבוהה בירושלים בד ובד עם יצירת חוויה לימודית-סטודנטיאלית במהלך שנ...