בשבוע הבא תיפתח שנת הלימודים האקדמית ועשרות אלפי סטודנטים יחבשו את ספסלי מוסדות הלימוד בירושלים וברחבי הארץ.

בשנת הלימודים תשפ"א (2020/21) למדו בכל המוסדות האקדמיים בירושלים כ-40,100 סטודנטים. לשם ההשוואה, מספר הסטודנטים שלמדו בירושלים בשנה זו קטן רק במעט ממספר תושביה של שכונת פסגת זאב (43,800), השכונה היהודית השנייה בגודלה בירושלים.

מתוך כלל הסטודנטים שלמדו בעיר, בולט חלקם הגדול של הסטודנטים באוניברסיטה העברית (54%). לאחריה, כשליש מהסטודנטים בעיר למדו במכללות אקדמיות (34%), והיתר למדו במכללות אקדמיות לחינוך (12%).

ירושלים מהווה מוקד משיכה לסטודנטים מכל רחבי הארץ, ורבים מהם עוברים להתגורר בה במהלך לימודיהם. מהנתונים עולה כי בשנה"ל תש"פ (2019/20), כ-80% מהסטודנטים באוניברסיטה העברית לא היו ירושלמים במקור (לפי מקום הלימודים בתיכון), וכך גם כ-63% מהסטודנטים במכללות האקדמיות בירושלים. מבין המכללות האקדמיות ניכר כי – בצלאל  – האקדמיה לאמנות ועיצוב וכן האקדמיה למוזיקה ולמחול מושכות אליהן סטודנטים רבים שאינם ירושלמים (81%-85%).

ירושלים מובילה במספר הסטודנטים במוסדות אקדמיים במקצועות המסווגים כ'יצירתיים', הכוללים בעיקר את מקצועות האומנות, הבמה, התקשורת החזותית והעיצוב. בשנת תש"פ (2019/20)  כמעט מחצית (44%) מהסטודנטים למקצועות אלו בישראל למדו במוסדות אקדמיים בירושלים (כ-2,500 סטודנטים).

לסטודנטים תרומה רבה לאופייה של העיר ולפיתוחה בהיבטי תרבות, עירוניות, כלכלה וחברה. בשונה מקבוצות אחרות בעיר, הסטודנטים אינם זקוקים לאספקת שירותים אינטנסיבית, אך ישנם שני שירותים קריטיים עבורם – תחבורה ציבורית ושוק דירות להשכרה. מלבד שירותים אלו הם גם צרכנים של שירותי תרבות ופנאי, ויש להם תרומה רבה להיותה של העיר תוססת – במיוחד באזורי הבילוי במרכז העיר וכן בשכונות הסמוכות נחלאות ורחביה.  

(הנתונים אינם כוללים את הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה, שלוחת הקריה האקדמית אונו בירושלים ומוסדות לא-אקדמיים בעיר).