השתלבות אקדמאים חרדים בעבודה

2012 | מחברים: רעות מרציאנו, ד"ר דן קאופמן

דרכי התמודדות של נשים חרדיות עם שינויים המתחוללים בחברתן בתחומי ההשכלה, התעסוקה והפנאי

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 3, תשע"ו 2016/2015 (דצמבר 2015): 55-26

2015 | מחברים: בלה ליוש

קהילה מאמינה בחינוך – מחקר הערכה בשכונות נווה-יעקב ובית-צפפא בירושלים

פרסום מס' 120

2008 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, מיכל קורח