ההשכלה הגבוהה בירושלים: תמונת מצב לקראת סיום תוכנית היובל

פרסום מס' 567

2021 | מחברים: עומר יניב, יאיר אסף-שפירא

שילוב חרדים בהשכלה הגבוהה

פרסום מס' 561

2021 | מחברים: דגנית לוי

תעשיית הביוטכנולוגיה (ביוטק) בירושלים: תמונת מצב 2020

פרסום מס' 571

2021 | מחברים: אמיר מושקט ברקן, ימית נפתלי