נוהל פתיחת תכניות לימודים חדשות

תכנית היובל 2017 - מחקר הערכה לפרויקט

2018 | מחברים: אפרת סער, ליאור רגב, ד"ר מאיה חושן...

דוח זה מפרט ומציג את תוצאות מחקר ההערכה של פרויקט "נוהל תכניות חדשות" או בשמו המלא: "נוהל סיוע לפתיחת תארים, חטיבות ותוכניות לימודים אקדמיים חדשים במוסדות השכלה גבוהה בירושלים...