הישארו מעודכנים

  סגור
  07 פברואר

  | 2022 | 10:30

  קורס מקצועי: הערכה פנימית לארגונים חברתיים

  • בתשלום
  • מתקיים בעברית
  • פתוח לקהל
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  • בתשלום
  • מתקיים בעברית
  • פתוח לקהל
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  קורס מקצועי: הערכה פנימית לארגונים חברתיים

  במשך שישה מפגשים ילמדו המשתתפים איך לחשוב "הערכה" ,כבר מהשלבים הראשונים של פיתוח מיזם, ואיך להמשיך לחשוב "הערכה" גם אחרי שהפרויקט מסתיים. 

  המשתתפים ינתחו את פעילות הארגון, תוך הבנת הערך הרב שמייצרת הבניה ברורה של מודל עבודה לכל הגורמים השותפים. יוגדרו מטרות ויעדים לכל אפיק ותותאם תשתית ארגונית לאיסוף נתונים. נתונים אלו ישמשו בסיס להפקת לקחים תוך כדי תנועה ולבחינה מתמדת של תפוקות ותוצאות העשייה.

  הסדנה היא יישומית במהותה, עם דגש על הקניית פרקטיקות מותאמות לסביבה העבודה הייחודית של כל ארגון. בהנחיית אפרת סער.

  מועד התחלת הקורס הוא ב- 07.02.22, יארך שישה מפגשים שיתקיימו בין השעות 10:30-12:00 ועלותו 600 ש"ח למשתתף.

   

  להרשמה לאירוע


  מפגש ראשון | 7.2.22 – לחשוב הערכה: קווים מנחים והתמודדויות מהשטח

  במפגש יוצגו מסגרת החשיבה והעקרונות הבסיסיים לתהליך הערכה לצד דוגמאות מתוך מחקרי הערכה בעבר ובהווה. מטרת המפגש היא להדגים כיצד ניתן להשתמש באותם עקרונות מנחים וליישם אותם אחרת בכל פרויקט ופרויקט, וכיצד שאלות ההערכה עשויות להשפיע על כל רוחב העשייה, החל מהפרויקט המוערך ומטרותיו, ועד הגוף המבצע והתנהלותו.

   

  מפגש שני | 14.2.22 – סדנה: מיפוי מודל עבודה והגדרת שאלות מחקר

  בסדנה נתנסה בבניית מודל עבודה עבור כל פרויקט. מודל עבודה הוא עיבוד למודל לוגי, בו במקום להגדיר תפוקות ותוצאות מגדירים את מטרות התכנית או הפרויקט וכן את אפיקי הפעולה המשמשים להשגת כל מטרה. מודל עבודה מכיל את כלל הגופים המעורבים ואת התפקיד שיש לכל אחד מהם בפרויקט. בניית מודל עבודה מייצרת תחושת סדר וקוהרנטיות בעשיה של הפרויקט ומסייעת לדייק את הרציונל שלו ולהבין האם מרכיב מסוים הוא מטרה או אמצעי.

  הגדרה של שאלות המחקר היא דרך לדייק את המהלך המחקרי בכל תחום תוכן ולא רק במחקר הערכה. שאלות המחקר של ההערכה מתחלקות בדרך כלל לשאלות הערכה בנוגע לתשומות, לתפוקות ולתוצאות הפרויקט, והגדרה ברורה שלהם כבר בתחילת הדרך מסייעת מאוד להבין מה אנחנו רוצים לדעת במחקר ואילו נתונים לחפש.

   

  מפגש שלישי | 21.02.22 – הערכה כמחקר מדיניות 

  נדבר על המפגש שבין פרקטיקות הערכה לתכנון ויישום מדיניות, נדון בשלבי המדיניות השונים וביכולת של כלי הערכה להשתלב ולהשפיע, נחשוב כיצד להעריך השפעה על מדיניות, נבחן את היכולת של כלי הערכה ליצור שיתופי פעולה בין שותפים לשינוי מדיניות ונקשור בין תובנות מהערכה להמלצות מדיניות.

   

  מפגש רביעי | 7.3.22 – סדנה: נתונים מנהלתיים: המפתח להפקת לקחים תוך כדי תנועה

  נתונים מנהלתיים הם אותם נתונים שנאספים במהלך כל שגרת יישום של תכנית או פרויקט. נתונים אלו הם בעלי פוטנציאל גבוה לייצר הפקת לקחים רלוונטית ומשמעותית בארגון ולסייע לתהליך הערכה, יותר מנתוני דיווח עצמי של משתתפים. עם זאת, לרוב נתונים מנהלתיים אינם מנוהלים נכון ומאבדים את הפוטנציאל הרב שלהם. בסדנה נלמד כמה כללי בסיס לניהול יעיל של הנתונים, וכיצד ניתן לעשות בהם שימוש להערכת אפקטיביות. כל ארגון ייצר לעצמו מסד נתונים ראשוני בחלוקה לשלושה מרכיבים: נתוני רקע / נתוני תפוקות / נתוני תוצאות.

  במפגש זה נסקור סוגים שונים של נתונים מנהלתיים ונדגים את החשיבות הרבה שיש להם להערכת אפקטיביות של פרויקט הן מבחינת תפוקות והן מבחינת תוצאות. 

   

  מפגש חמישי | 14.3.22 – סדנה לעבודה נכונה עם כלי הערכה: שאלונים, ראיונות וקבוצות מיקוד

  במפגש נכיר את הכלים המרכזיים שמשמשים מחקרי הערכה: שאלונים/סקרים, ראיונות וקבוצות מיקוד. נלמד מה הערך המוסף של כל כלי וכן דגשים לשימוש נכון ויעיל. כל ארגון יתנסה בהכנת מתווה הערכה אשר כולל איסוף מידע בכלי מחקר מגוונים.

   

  מפגש שישי | 21.3.22 – סיכום ופרזנטציות משתתפים (הצגת מתווה מחקר הערכה)

  במפגש יציג כל ארגון בפרזנטציה קצרה את המתווה שבנה למחקר הערכה פנימי הכולל:

  • מודל עבודה
  • שאלות הערכה
  • בחינת אפקטיביות:
   • בסיס נתונים מנהלתיים 
   • שימוש בסקרים, ראיונות או קבוצות מיקוד

   

  להרשמה לאירוע