הישארו מעודכנים

  סגור
  01 מרץ

  | 2022 | 09:00

  קורס העשרה: ממידע למדיניות

  • בתשלום
  • מתקיים בעברית
  • פתוח לקהל
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  • בתשלום
  • מתקיים בעברית
  • פתוח לקהל
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  קורס העשרה: ממידע למדיניות
   
  תאריך הקורס הינו טנטטיבי, תאריך פתיחה יקבע בהמשך – ההרשמה לקורס ולעדכונים פתוחה.

   

  במשך ארבעה מפגשים, שיועברו על ידי מיטב חוקרי וחוקרות המכון, ילמדו המשתתפים כיצד להשתמש בנתונים באופן מיטבי כדי להגיע להשפעה על מדיניות.

  הקורס יעסוק בין היתר באיך להימנע משימוש מוטעה בנתונים, באיזה אופן ניתן להשתמש בנתונים אינטראקטיביים, כיצד לנסח שאלות נתונים כדי להגיע לתשובות מהימנות, מגמות עדכניות בנתונים וכמו כן, במנגנון הממשלתי ודרכי פעולה, דוגמאות לעבודה עם הממשלה ומתודולוגיות לכתיבת ניירות מדיניות.

  עלות הקורס היא 600 ש"ח, המפגשים יתקיימו במכון ירושלים למחקרי מדיניות.

  להרשמה


  הקורס יורכב מארבע יחידות תוכן:

  מידע ונתונים

  הבסיס למדיניות הוא נתונים סטטיסטים רלוונטיים, אמינים ועדכניים. מקבלי החלטות במגזר הציבורי, המקומי והארצי, נשענים על מידע על מנת לתכנן את פעילותם במרחב ולייצר מדיניות בעלת סיכויי הצלחה מיטביים. אתגר איגום המידע ופענוחו הוא אתגר משמעותי, אליו נדרשים מקבלי החלטות רבים. ביחידת תוכן זו יציע צוות המכון גישה וכלים לעבודה עם נתונים מתוך הבנה מעמיקה, בחירה וניתוח בהתאם לצרכים. מפגש זה יועבר ע"י יאיר אסף – שפירא, ראש צוות מידע ונתונים במכון.

  ממידע למדיניות 

  אחת הדרכים המשמעותיות להשפיע על עיצוב מדיניות, תהליכי קבלת החלטות ותהליכי תכנון ואסטרטגיה היא לייצר תוצרים מעמיקים, מבוססי מידע וידע, ולהנגיש אותם למקבלי החלטות ומכתיבי מדיניות באופן שיאפשר להם לגבש עמדותיהם ופעילותם באופן מושכל, מתוך הבנת הקשרים והשלכות רחבים. ביחידת תוכן זו נלמד איך ניתן לקחת נתונים גולמיים, לבסס עליהם המלצות למדיניות מושכלת ולהנגיש אותן למקבלי ההחלטות. מפגש זה יועבר ע"י ד"ר שרית בן שמחון- פלג, סמנכ"לית המחקר במכון.

  המתודולוגיה של תכנון ממשלתי 

  גופים ציבוריים נדרשים להציג בעבודתם פתרונות הוליסטיים לאתגרים מורכבים: החל מצורך לספק תשתיות פיזיות נאותות במרחב, דרך גיבוש מענה לפערים חברתיים, תרבותיים וכלכליים, ועד ליצירת שיפורים מבניים ומרחביים במטרה לייצר פיתוח אזורי/ עירוני/ סביבתי. ביחידת תוכן זו נקבל מבט פנימי על הגישה הממשלתית לתכנון מדיניות, דרכי השפעה, אתגרים והזדמנויות, בהרצאה ואחריה דיון פתוח עם אהוד (אודי) פראוור, נציב שירות המדינה לשעבר וראש האגף לתכנון מדיניות במשרד רה"מ לשעבר.

  סדנת תוצר – כתיבת ניירות מדיניות

  נייר מדיניות הוא מסמך שמציג בעיה מעשית בתחום המדיניות הציבורית ומתווה לה חלופות לפתרון מתוך בחירה מנומקת בחלופה הנבחרת, וזאת במטרה לשכנע את מקבלי ההחלטות בשיקולי ההעדפה של העמדה המובעת. נייר מדיניות נבדל מעבודה אקדמית רגילה בכך שאין הוא מתמודד עם הצורך להסביר או לנתח תופעה, אלא מציע דרך פעולה יישומית. ביחידת תוכן זו נלמד לאתר בעיה מעשית בתחום המדיניות הציבורית ולהתוות פתרון בצורה של נייר מדיניות עם התייחסות לעולמות התוכן של השלטון המקומי. מפגש זה יועבר ע"י ד"ר שרית בן שמחון- פלג, סמנכ"לית המחקר במכון.

   

  להרשמה