סגור

תקציר

שנת פרסום: 1998

מחברים:

איל בנבנישתי, איל זמיר

מטרת המחקר היא לבדוק את היבט הקניין הפרטי של ההסדר הישראלי-פלסטיני. היבט זה לא טופל בעבר באופן ממצה, מן הסתם עקב הרלוונטיות המוגבלת שלו בתקופות של עימותים פוליטיים וצבאיים מרים ועקב מורכבותו המשפטית והעובדתית העצומה. כיום, הסדרי הביניים הם עובדה קיימת ובאופק נראה כבר הסדר הקבע. תהליך השלום הניע אותנו לערוך מחקר כולל זה, המקיף את מגוון התביעות לרכוש פרטי ואת הגישות האפשריות לפתרונן במסגרת של הסדר הקבע הישראלי-פלסטיני. 

דרכים לטיפול בתביעות הרכוש 

הסקירה במחקר זה הראתה שבמסגרת הסדר השלום הישראלי-פלסטיני יהיה צורך לטפל בסוגים רבים של תביעות רכוש פרטיות מצד ישראלים ופלסטינים. עקרונית, קיימות שלוש דרכים מרכזיות לטיפול בתביעות אלה:

  • השבה בעין של הרכוש, אשר במקרה של נכסי דלא ניידי כרוכה בהתרת השיבה למולדת
  • תשלום פיצויים עבור הרכוש
  • מימון הצרכים הנוכחיים והעתידיים של הפליטים במגמה לשקם אותם

לכל אחת מדרכים אלה יתרונות וחסרונות. כפי שמלמדת הפרקטיקה הבין-לאומית, אפשרויות המימוש של כל אחת מן הדרכים תלויות בנסיבות החברתיות, הכלכליות, הפוליטיות
והאחרות המיוחדות לכל מקרה. ניתן, כמובן, לאמץ רכיבים מכל אחת מן הדרכים ולשלבם בפתרון הספציפי.