השכונות הערביות במזרח ירושלים: א-טור

פרסום מס' 451

2015 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר, ישראל (לוליק) קמחי, אחמד אסמר, ד"ר ליאור להרס

השכונות הערביות במזרח ירושלים: אבו תור

פרסום מס' 474

2017 | מחברים: יערה איסר

השכונות הערביות במזרח ירושלים: ואדי ג'וז

פרסום מס' 453

2015 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר, ישראל (לוליק) קמחי, מוחמד נכאל, ד"ר ליאור להרס