השכונות הערביות במזרח ירושלים: א-טור

פרסום מס' 451

2015 | מחברים: אחמד אסמר, ד"ר ליאור להרס, ישראל (לוליק) קמחי, פרופ' יצחק רייטר

השכונות הערביות במזרח ירושלים: אבו תור

פרסום מס' 474

2017 | מחברים: יערה איסר

השכונות הערביות במזרח ירושלים: ואדי ג'וז

פרסום מס' 453

2015 | מחברים: ד"ר ליאור להרס, ישראל (לוליק) קמחי, מוחמד נכאל, פרופ' יצחק רייטר