התמודדות עם חסמים לשלום: מסמך מדיניות

2011 | מחברים: יעקב בר סימן טוב

הקניין הפרטי בהסדר השלום הישראלי-פלסטיני

פרסום מס' 77

1998 | מחברים: איל בנבנישתי, איל זמיר