השתלבות אקדמאים חרדים בעבודה

2012 | מחברים: רעות מרציאנו, ד"ר דן קאופמן

מתנדבים חרדים בשירות אזרחי בישראל: הון חברתי ומניעים לבחירת מסגרת ההתנדבות

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 1, תשע"ד 2014/2013 (יולי 2014): 41-21

2013 | מחברים: אסף מלחי

חרדים לעתידם: עמדות וחסמים ביחס ללימודים גבוהים במגזר החרדי

פרסום מס' 119

2008 | מחברים: בצלאל כהן, אסף מלחי, ד"ר דן קאופמן