סגור

תקציר

שנת פרסום: 2004

עורכים:

ישראל (לוליק) קמחי, מאיה חושן, שלמה חסון

פיתוח בר-קיימא פירושו יצירת הרמוניה בין צמיחה כלכלית, הגנה על הסביבה ופיתוח חברתי, תוך שיתוף מרבי של התושבים בתהליך. הכוונה היא לספק את הצרכים של בני הדור הנוכחי בלי לפגוע ביכולת הדורות הבאים לספק את צורכיהם. קואליציה של ארגונים שוחרי איכות הסביבה נקראת ירושלים בת-קיימא הוקמה ביוזמת קבוצה של מתכנני-ערים שהתארגנה במסגרת ״הפורום למען עתיד ירושלים״ והחברה להגנת הטבע. הקואליציה הוקמה על רקע הבעיות הרבות בתחומי התכנון הפיסי בירושלים, התמורות החברתיות והכלכליות הפוקדות את העיר והיעדר תכנית כוללת בתחומים השונים. על כן היא פועלת לגיבוש קריטריונים להערכת הפעולות המתבצעות ברוח עקרונות הקיימות.