הרי ירושלים ושפלת יהודה, מדיניות שימור ופיתוח בר קיימא

2000 | מחברים: מוטי קפלן, ישראל (לוליק) קמחי, ד"ר מאיה חושן