סגור

תקציר

שנת פרסום: 1994

מחברים:

דבורה האוסן-כוריאל, משה הירש

עורכים:

רות לפידות

ספר זה מאפשר לעקוב אחר ההתפתחות ההיסטורית של הצעות בדבר מעמדה של ירושלים. ניתן יהיה למצוא בספר מודלים מדיניים שנוסו במקומות אחרים בעולם (כגון הסדרי אוטונומיה) גם אלו ללא תקדים בפועל כאשר מטרותיו העיקריות של מחקר מקיף זה הוא לסייע בעבודותיהם של חוקרים מתחומים שונים, בין היתר היסטוריה, מדעי המדינה, יחסים בין-לאומיים ומשפטים, ולשמש ככלי עזר לאלה המחפשים דרכים לפתרון בעיית ירושלים.

מבנה הספר

בפרק הראשון נסקר הרקע ההיסטורי והמשפטי לשאלת מעמדה של ירושלים החל מכיבוש העיר בידי הבריטים בשנת 1917 ועד היום. העובדות הנסקרות בחלק זה חיוניות להבנת הרקע להצעות ולעמדות רבות שיוצגו בפרקים הבאים. כמו כן, נסקרו הגישות השונות בנוגע למעמדה המשפטי של העיר על פי כללי המשפט הבין-לאומי והישראלי.

בפרק השני נסקרו ההצעות והעמדות השונות בדבר מעמדה העתידי של העיר, כולל התייחסות לעיקריה של כל תכנית ולעמדה בנושאים המרכזיים – שאיפות לאומיות, מקומות קדושים ומינהל עירוני. כמו כן תואר הרקע של כל הצעה והגורמים העומדים מאחוריה.

בפרק השלישי נותחו ההצעות והעמדות על פי חתך של נושאים תוך השוואה ביניהם. ניתוח זה עשוי לסייע לאלה המתעניינים בהסדר בתחום מסוים בלבד (כגון – מקומות קדושים) וגם לאלה המבקשים ליצור תכנית חדשה תוך שילוב הצעות שונות.

הפרק הרביעי כולל לקסיקון של מונחים מרכזיים שהופיעו בפרקים הקודמים.