פועלי 'אגודת-ישראל' (פאג"י) – הסתדרות עובדים חרדית – כפי שהשתקפה בביטאוניה וביומון 'אגודת-ישראל' – 'היומן'

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 3, תשע"ו 2016/2015 (אוגוסט 2016): 100-78

2016 | מחברים: אלדד נאור

הכשרות הפרטית בישראל: רגולציה וולונטרית כתוצר משולב של ביקוש והיצע

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 2, תשע"ה 2015/2014 (מאי 2015): 146-117

2015 | מחברים: מוטי טליאס

הקהילה החרדית ואיכות הסביבה

המרכז למדיניות סביבתית פרסום מס' 8

2003 | מחברים: מוטי קפלן, יוסף שלהב