אבות אברכים: זהויות ותפקידים במשפחה החרדית בישראל

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 2 תשע"ה 2015/2014 (יוני 2015): 168-147

2015 | מחברים: דבורה ווגנר

התפתחותם של מחקרי מדיניות אודות החרדים בישראל

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 2, תשע"ה 2015/2014 (אוקטובר 2014): 23-1

2014 | מחברים: מלאכי קרנצלר

החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים

פרסום מס' 41

1991 | מחברים: מנחם פרידמן