השכונות הערביות במזרח ירושלים: ואדי ג'וז

פרסום מס' 453

2015 | מחברים: ד"ר ליאור להרס, ישראל (לוליק) קמחי, מוחמד נכאל, פרופ' יצחק רייטר

הגורם הנוצרי ושאלת ירושלים

סדרת דפי רקע לקובעי מדיניות מס' 4

1997 | מחברים: ד"ר אמנון רמון