השכונות הערביות במזרח ירושלים: ואדי ג'וז

פרסום מס' 453

2015 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר, ישראל (לוליק) קמחי, מוחמד נכאל, ד"ר ליאור להרס

הגורם הנוצרי ושאלת ירושלים

סדרת דפי רקע לקובעי מדיניות מס' 4

1997 | מחברים: ד"ר אמנון רמון