אבות אברכים: זהויות ותפקידים במשפחה החרדית בישראל

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 2 תשע"ה 2015/2014 (יוני 2015): 168-147

2015 | מחברים: דבורה ווגנר

חרדים לעתידם: עמדות וחסמים ביחס ללימודים גבוהים במגזר החרדי

פרסום מס' 119

2008 | מחברים: בצלאל כהן, אסף מלחי, ד"ר דן קאופמן

השתלבות אקדמאים חרדים בעבודה

2012 | מחברים: רעות מרציאנו, ד"ר דן קאופמן