סביבה, מינהל ומשפט בישראל-המנהל המרכזי, חלק ב'

פרסום מס' 11 - המרכז למדיניות סביבתית

2004 | מחברים: אהוד חושן, ראובן לסטר

סביבה ומדיניות - קובץ מחקרים

פרסום מס' 3 - המרכז למדיניות סביבתית

2002

שימוש בחקיקה בלתי ייעודית לשמירה על שטחים חקלאיים ופתוחים

פרסום מס' 13 - המרכז למדיניות סביבתית

2005 | מחברים: אהוד חושן, ראובן לסטר