סגור

פרויקט קיימות עירונית

2013 - 2016
|
סוג מחקר: מחקרי מדיניות

פרויקט "קיימות עירונית" ביקש להתוות המלצות מדיניות והתנהלות, להשגת קיימות באמצעות שינוי בסגנון החיים העירוני. הפרויקט בחר להתמקד בעיר מתוך הבנה שזוהי הזירה בה מתרחשת רוב הפעילות האנושית, וגיבש המלצותיו בעזרת צוות של מומחים מובילים במגוון תחומי ההתנהגות האנושית. הפרויקט הינו המשכו של הפרויקט רחב ההיקף "תחזית קיימות 2030", של מכון ירושלים והמשרד להגנת הסביבה, שפרסם המלצות אסטרטגיות שמטרתן להגיע לקיימות.

נקודת המוצא לעבודה

חרף הישגי ההתייעלות בתהליכי ייצור ומעבר למוצרים ידידותיים לסביבה, אנו עדיין רחוקים מאוד מהשגת היעדים שיאפשרו את שימור הסביבה הגלובלית לדורות הבאים. לפיכך הפרויקט שם את הדגש על מדעי ההתנהגות וסוציולוגיה, לעומת מדעי הסביבה וכלכלה כמקובל, וחיפש בהתנהגות האנושית פתרונות להשגת סגנון חיים איכותי אך מקיים.

פרויקט "קיימות עירונית" של מכון ירושלים נמשך כשלוש שנים ותוצרו הסופי הוא מקבץ המלצות מדיניות לקידום שינויי התנהגות לשם השגת אורח חיים מקיים בערים. הפרויקט פיתח כלי מדיניות והמלצות לרשויות המקומיות אשר מעוניינות לקדם קיימות בתחומן.

הפרויקט נגע בפעילות קהילתית, בכלכלה שיתופית, בהתחדשות מרכזי מסחר, בחיפוש דרכים לשינוי אמצעי הנסיעה מרכב פרטי לאמצעים חלופיים, וכן בחיפוש דרכים לשימוש יעיל ואטרקטיבי במרחבים הציבוריים בעיר.

הפרויקט הציע גישה של חיפוש דרכים "רכות" לשינויים באורח החיים בעיר, בנוסף לשינויים התשתיתיים הגדולים. לעיתים שינויים כאלה עשויים להיות מאד מועילים ולהביא לשיפור החיים העירוניים בהשקעת מאמץ ובעלות נמוכה יותר מאשר שינוייים גדולים.

הפרויקט נמשך שלוש שנים. בראשונה בהן נכתב רקע תיאורטי ממגוון רחב של תחומים. בשניה התקיימו פיילוטים לבחינת הרעיונות- "מעבדות עירוניות", ובשלישית נוסחו המלצות המדיניות לרשויות מקומיות. את הפרוייקט לוותה ועדה ציבורית, בראשותו של רענן דינור ובהשתתפות מומחים ובעלי עניין מן המגזר הציבורי והעסקי, מן הרשויות מקומיות, מן האקדמיה ומארגוני החברה האזרחית.

חזון העיר המקיימת כפי שנוסח בפרויקט קיימות עירונית:

עיר מקיימת מאפשרת חיים באושר וקיום בכבוד לכל, בתוכה ומחוצה לה. היא משתמשת בתבונה ובהוגנות בתשתיות ובמשאבים החומריים, הטבעיים, האנושיים והחברתיים שברשותה, תוך לקיחת אחריות על חלקה בניהול מערכות אקולוגיות גלובליות, ומתוך אחריות למורשתה הפיזית והתרבותית ולדורות הבאים.

החזון נוסח בשיתוף צוות החוקרים בפגישה שהתקיימה ביולי 2014. עיר שחותרת להשגת קיימות היא עיר שנוקטת מאמצים להשגת חזון זה, ובתוך כך מעודדת ומאפשרת:

  • קיום של מגוון אנושי וסביבתי ראוי לכולם;
  • תשתיות נגישות לכל וחלוקה צודקת של משאבים;
  • חוסן חברתי, סביבתי וכלכלי; *עשייה מנהיגותית, מעורבות ומחויבות לקיימות;
  • השתתפות ושיתופי פעולה בין תושביה וכלל בעלי העניין – הממשליים, העסקיים והאזרחיים;
  • צריכה אחראית ומקיימת; *מבחר חלופות ואפשרויות בחירה;
  • תרבות של אמון, כבוד הדדי, יצירה, צמיחה וחדשנות, תמיכה הדדית ושיתוף;
  • התפתחות קהילות, חיבוריות, קישוריות ורשתות חברתיות;
  • הזדמנויות שוות בחינוך, בתעסוקה, בשירותים ובפנאי.
פרסומים

קיימות עירונית - איך אפשר?

2016 | מחברים: אראלה גנן, גלית רז דרור, ולרי ברכיה, ענבר גורדון, ...

המסמך המסכם של פרויקט קיימות עירונית מאגד את שלל תובנות הפרויקט, מציג את הבסיס התיאורטי לנושא הקיימות, את הבחינה בפועל של הרעיונות שבוצעה במהלך העבודה (מעבדות עירוניות). עוד מציג המסמך את עק...
שותפים