קיימות עירונית - איך אפשר?

2017 | מחברים: תמי גבריאלי, ולרי ברכיה, גלית רז דרור, אראלה חזן-גנן, ענבר גורדון

מהו אורח חיים מעודד קיימות?

פרויקט קיימות עירונית- סיכום שלב א'

2014 | מחברים: תמי גבריאלי, גלית רז דרור, יואב אגוזי

תחזית קיימות לישראל 2030

פרסום מס' 424

2012 | מחברים: ולרי ברכיה