הישארו מעודכנים

  סגור

  מערכת המדדים –פרויקט קיימות עירונית

   

  פרויקט קיימות עירונית, בשיתוף פעולה עם ד"ר מידד קיסינגר וענת דור מהמעבדה לקיימות ומדיניות סביבתית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מציעים מערכת מדדים שנועדה בראש ובראשונה להפעלה ברשויות מקומיות שונות בישראל אשר מעוניינות לקדם בתחומן שינויי התנהגות לכיוון אורח חיים מקיים. המערכת הינה ייחודית, לאור התמקדותה במרכיב התנהגות הפרט והחברה בסביבה העירונית, בשילוב עם סוגי אינדיקטורים נוספים (פיזיים, אובייקטיביים, סובייקטיביים), אשר יכולים להסביר את אופן ההתנהגות.

  המערכת פורסמה במסגרת המסמך המסכם את פרויקט קיימות עירונית.   עיינו במסמך

   


  מתודולוגיה

  מערכת המדדים נבנתה לצד תהליך המחקר בפרויקט, במהלכו הוגדר חזון בנושא הקיימות העירונית ועקרונות להשגתו. תחילה נבנתה מערכת רחבה שכללה כ-350 מדדים והתמקדה במרכיב התנהגות הפרט והחברה בסביבה העירונית, בשילוב עם סוגי אינדיקטורים נוספים (פיזיים, אובייקטיביים וסובייקטיביים). לאחר סקירה מעמיקה של 350 האינדיקטורים, צומצמה וקובצה המערכת לכדי מערכת המדדים הסופית, הכוללת ארבעים ושניים מדדים. המערכת הסופית כוללת אלמנטים שלא נמדדים לרוב, אך מבטאים קיימות עירונית לתפיסת הפרויקט.

  עיינו במערכת המדדים

   

  כיצד להשתמש במערכת המדדים?

  מערכת המדדים המלאה כוללת את עקרון החזון אליו קשור כל מדד, מספרו, שמו, ואת מידת הקשר שלו להתנהגות (ישיר/ עקיף) על פי הערכת צוות הפרויקט. על מנת להוציא לפועל את אמידת הקיימות, יכולות רשויות מקומיות להשתמש במידע מן הקיים (כגון מנתוני הלמ"ס, המשרד להגנה"ס ועוד). לעיתים יהיה על הרשות לבצע סקרי שטח, לפי רשימת שאלות מוגדרת שהוכנה.

  בטבלה ניתן למצוא את מקורות הנתונים, וכן אבחנה בין מדדים להם ניתן למצוא מקורות קיימים לבין מדדים הדורשים סקר מטעם הרשות. היכן שניתן סיפקנו גם קישור ישיר למקורות המידע המצויים ברשת האינטרנט. יש להעיר באופן כללי לגבי מקורות מן הלמ"ס (כגון: הסקר החברתי, סקר כח אדם, סקר הוצאות משק בית ועוד), כי יש לשים לב שהם זמינים לפילוח עבור יישובים החל מגודל 100,00 איש, ולעיתים רק 200,000. נתונים ליישובים קטנים יותר זמינים לעיתים בלמ"ס בהזמנה מיוחדת.
  עלויות הוצאת המדידה לפועל תלויות בגורמים שונים, כגון בכמות תושבי הרשות וגודלה, ובפער בין איסוף הנתונים השוטף שמתבצע בכל רשות ובין הנתונים הנוספים הנדרשים לאיסוף לשם יישום האמידה.
  מערכות האינדיקטורים לקיימות עירונית משמשות כבסיס לדיווח על מצב קיים ומגמות, מהוות כלי תכנוני והשוואתי, ומייצגות עניין הולך וגובר בשילוב התושבים בתכנון חיי הקהילה.

  לפרויקט קיימות עירונית