'משמרנות מתגוננת לשמרנות מתמודדת' - אסטרטגיות התרבות של חרדים אקדמאים במרחב התעסוקתי

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 4, תשע"ז 2016/2017 (יוני 2017): 54-28

2017 | מחברים: ארנה בראון-לבינסון, תהילה קלעג'י

בין הפרט לקהילה: דפוסי מגורים של אוכלוסייה חרדית בירושלים

כתב עת לחקר החברה החרדית, כרך 1 תשע"ד 2014/2013 (אוגוסט 2014): 99-66

2014 | מחברים: שלומית פלינט

התפשטות תוך הסתגרות: הקהילה החרדית בירושלים

פרסום מס' 15

1985 | מחברים: יוסף שלהב, מנחם פרידמן