"להיות אישה של תלמיד חכם" - כיצד נתפסת המציאות החברתית-כלכלית של 'חברת הלומדים' בעיני נשים חרדיות

כתב העת חקר החברה החרדית, כרך 2, תשע"ה 2015/2014 (יולי 2015): 192-169

2015 | מחברים: רבקה נריה בן-שחר

תועלות אג"ח חברתית להורדת רמת האבטלה בקרב חרדים

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 3, תשע"ו 2015/2014 (אוקטובר 2015): 25-1

2015 | מחברים: יהודית קאהן, דורון לביא, יואב פישר

הכשרות הפרטית בישראל: רגולציה וולונטרית כתוצר משולב של ביקוש והיצע

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 2, תשע"ה 2015/2014 (מאי 2015): 146-117

2015 | מחברים: מוטי טליאס