חרדים ברשת: משחקי זהות בקהילה החרדית המקוונת

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 3, תשע"ו 2016/2015 (מרץ, 2016): 77-56

2016 | מחברים: שרית אוקון

מעבר לעקרון 'הבינוניות' - החרדיות המתחדשת ואתגריה הערכיים-חברתיים

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 5, תשע"ח 2017/2018 (אוקטובר 2017): 34-1

2017 | מחברים: חיים דיין

התמודדות ההנהגה הרבנית עם תהליכי רכישת השכלה אקדמית בחברה החרדית בישראל

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 1, תשע"ה 2015/2014 (דצמבר 2014): 59-44

2014 | מחברים: תהילה קלעג'י