הסדרי שלום בירושלים

סדרת דפי רקע לקובעי מדיניות מס' 9

2000 | מחברים: אורה אחימאיר, רותם גלעדי, משה הירש, אלכס וינוגרד, ד"ר מאיה חושן, שלמה חסון, רות לפידות, ראובן מרחב, מנחם קליין, ישראל (לוליק) קמחי, פרופ' יצחק רייטר, ד"ר אמנון רמון

המיית יונים או חשרת עבים? ויכוח פנים-יהודי על עתיד ירושלים

סדרת דפי רקע לקובעי מדיניות מס' 11

2001 | מחברים: יוסף שלהב

התמודדות עם חסמים לשלום: מסמך מדיניות

2011 | מחברים: יעקב בר סימן טוב