הנה באה הרכבת

האם הרכבת הבין עירונית מבשרת מהפך בירושלים?

2018 | מחברים: ישראל (לוליק) קמחי, יאיר אסף-שפירא

ארבעים שנה בירושלים – 2007-1967

2008 | מחברים: אורה אחימאיר, יעקב בר סימן טוב