הנה באה הרכבת

האם הרכבת הבין עירונית מבשרת מהפך בירושלים?

2018 | מחברים: יאיר אסף-שפירא, ישראל (לוליק) קמחי

ארבעים שנה בירושלים – 2007-1967

2008 | מחברים: אורה אחימאיר, יעקב בר סימן טוב