דפוסי נופש בחיק הטבע בקרב העולים מחבר העמים

פרסום מס' 19 - המרכז למדיניות סביבתית

2005 | מחברים: לריסה פליישמן

סביבה, מינהל ומשפט בישראל-המנהל המרכזי, חלק ב'

פרסום מס' 11 - המרכז למדיניות סביבתית

2004 | מחברים: אהוד חושן, ראובן לסטר