סגור

תקציר

שנת פרסום: 2013

המסמך המובא להלן עוסק בעיר העתיקה שבין החומות. כבר בשמו מובלע הרעיון המרכזי של העבודה, כלומר תהליך תכנון מתמשך שמטרתו להביא, בראש ובראשונה, לשיפור מערכות החיים הפרטיות והציבוריות בעיר העתיקה, תוך שימור וטיפוח אתריה ונכסיה הייחודיים החשובים לעולם כולו. השימוש במונח ׳התחדשות׳ ביחס לעיר העתיקה אינו דומה לתהליכי ההתחדשות בשכונות אחרות בעיר, שכן במונח התחדשות אין כוונה לחידוש המרקם הפיזי ופינוי הישן, כי אם בשיפור וטיפוח הישן תוך כדי השבחתו והמשך קיומו לדורות הבאים. מדובר בשילוב תהליכי השימור של ערכי העבר ההיסטוריים תוך שיתוף האוכלוסייה המתגוררת במקום, טיפוח המרחבים הציבוריים והתחדשותן של המערכות הציבוריות, כל זאת תוך המשך קיומם של חיי יום־יום סדירים.